Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł projektu: Wdrożenie mechanizmów elektronicznych do procesu sprzedaży i produkcji obuwia, mających na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa Galant Produkcja Obuwia, Handel, Export-Import ROBERT KORZENIOWSKI przed negatywnymi skutkami zjawisk typu pandemia COVID-19, a także implementację innowacji procesowych do bieżącego funkcjonowania firmy.

Nazwa beneficjenta: GALANT PRODUKCJA OBUWIA, HANDEL,EXPORT-IMPORT ROBERT KORZENIOWSKI

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lat 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Okres realizacji: od 2022-09-01 do 2023-04-30

Krótki opis projektu: Opisany we wniosku projekt opiera się na wdrożeniu do bieżącej działalności przedsiębiorstwa rozwiązań informatycznych umożliwiających firmie zarówno zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami zjawisk typu pandemia COVID-19, jak również wdrożenie innowacji procesowych zarówno w odniesieniu do procesu sprzedaży jak również produkcji obuwia. 

Na cele realizacji projektu niezbędny jest przede wszystkim zakup specjalistycznego oprogramowania dedykowanego branży obuwniczej a również nabycie odpowiednich środków trwałych/szkoleń, gwarantujących poprawność funkcjonowania rozwiązań cyfryzacyjnych.

Innowacje, których wdrożenie umożliwi realizacja projektu mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie firmy na wypadek zaistnienia w/w zjawisk, poprzez wykorzystanie możliwości technologicznych ograniczających konieczność styczności międzyludzkich, a również poprawiających efektywność wykorzystanych zasobów.

Wartość projektu: 174 000,00PLN

Finansowanie:

  • 147 900,00 PLN płatność ze środków europejskich
  • 26 100,00 zł wkład własny